next2five

Organisasjonsutvikling

next2five i næringslivet

  • øker sannsynligheten for at virksomheter er bedre rustet til å møte fremtidige muligheter og trusler
  • bringer virksomhetenes fremtidsbilde i sync med verden og seg selv
  • reduserer risikoen for å ta avgjørende beslutninger på ufullstendig informasjonsgrunnlag
  • fokuserer på virksomhetenes strategiske planleggingshorisont, dvs 2-5 år, som er en underkommunisert tidshorisont i den klassiske fremtidsforskningen
  • er kompatibel med og en støtte til bedriftens strategiprosess og SWOT-analyser
  • gir treffende strategier og konkrete løsninger som enklere kan kommuniseres både internt og eksternt
  • gjør det enklere å oppdatere strategien
  • er bedriftsspesifik
  • er global
  • er bransjeuavhengig

next2five BLOGG

Markhi utvikler fremtidsradar

SkatteFUNN støtter finansiering av en fremtidsradar for ungdom og bedrifter, kalt next2five, et utviklingsprosjekt i regi av Markhi AS. Rammen er på 12 millioner kroner over tre år.

Read More